Fotografie E-Fietsdag SWOP – foto’s in Telstar

Simon Claessens fotografeerde de E-Fiets­dag die op 23 mei in Pijnacker werd geor­ga­ni­seerd door SWOP en de Fietsers­bond. Op deze dag konden deel­nemers kennis ma­ken met de E-fiets en werd ook uit­ge­breid aandacht be­steed aan de pra­ktische kan­ten van het rijden op een E-fiets. Som­mi­gen hadden al ervaring op de E-fiets. Bij een deel van de dag was de wethouder die verantwoordelijk is voor o.a. verkeer aanwezig om vragen te beant­woor­den en te horen wat mensen van de verkeers­si­tua­ties in de gemeente vinden. Deel­nemers waren en­thou­siast over wat ze gel­eerd hadden.
In de Telstar (plaatselijk blad voor Pijnacker e.o.) zijn 2 van die foto’s geplaatst.
Simon Claessens is vrijwilliger bij SWOP op het gebied van ICT en AudioVisuele projecten.

Artikel Telstar

07 - 6 - 2014

 

Author: SimonPP

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *