Producten

Bij Pre­sen­tatie­Plaza kunt u terecht voor websites, webshops, presentaties en audiovisuals. Met onze producten presenteert u perfect!
 

Websites maakt Presen­tatie­Plaza van begin tot eind. Wij kunnen content voor u schrijven, de vorm­ge­ving maken en de tech­ni­sche kant rea­li­seren. Ook voor de foto­grafie kunt u bij Pre­sen­ta­tie­Plaza terecht.
Vanzelfsprekend leveren wij uw site af met een CMS­sys­teem, zodat u hem zelf kunt bijhouden.

[php snippet=2]

Ook een Webshop is geen pro­bleem. Presentatie­Plaza werkt met Magento, de meest complete web­win­kel­software. Maar wij kunnen ook een web­winkel rea­li­se­ren binnen een Word­press-web­site.
Ook maatwerk is mogelijk, zoals een overzichtelijk bestelsysteem voor bepaalde producten voor specifieke doelgroepen.

[php snippet=3]

Presentaties zijn een ander spe­cia­lisme van Presentatie­Plaza. Wij zijn experts in Power­Point en multiscreen pre­sen­ta­ties. Daarvoor realiseren wij ook video of flash-animaties.
Voor congressen verzorgen wij de onder­linge af­stem­ming en lo­gis­tiek van pre­sen­ta­ties van sprekers. Huis­stijl, een leader voor de ope­ning, Presentatie­Plaza verzorgt het allemaal!

[php snippet=4]

Verder kunnen wij Audiovisuals voor u reali­seren. Wij schrijven script en scenario voor uw commercial, bedrijfs­pre­sen­ta­tie of product­lan­ce­ring. Wij maken video’s, digitale slide­shows of multi­media­programma’s op meerdere schermen.
Wij verzorgen de opnames, post­pro­duc­tion en editing. We le­ve­ren een digitale file af waar u mee uit de voeten kunt.

[php snippet=5]

Wij bieden ook Locatieservices. Wij zorgen dat uw presentatie of kleinschalige bijeenkomst vlekkeloos verloopt. Voor een publiek tot 50 à 80 mensen hebben wij alle middelen zelf in huis.
Met de locatieservices zorgt PresentatiePlaza dat u voor een kleinschalig evenement alles in één keer geregeld hebt.

site
site